All for Joomla All for Webmasters


ВО ДЕНЕШНАТА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМИЈА, ПОСТОЈАНИТЕ ПРОМЕНИ СЕ НЕИЗБЕЖНИ ЗА ОПСТАНОК НА БИЗНИСОТ. БИЗНИС МЕНАЏЕРИТЕ СЕ СООЧУВААТ СО МНОГУ ПРЕДИЗВИЦИ СО ЦЕЛ ДА ОСТАНАТ НА ВРВОТ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ПАЗАРОТ, СОГЛАСНО СО СТРОГИТЕ ПРОПИСИ, И КАКО НАЈДОБРО ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ТЕХНОЛОШИТЕ ОТКРИТИЈА.

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО ОБЕЗБЕДУВА ЕДИНСТВЕН КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ. НАША ЦЕЛ Е ДА ПОНУДИМЕ НЕЗАВИСЕН СОВЕТ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ГЛОБАЛНО ИСКУСТВО, ПРИЛАГОДЕН НА СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ  НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР.

ЗАЕДНО СО ПОМОШТА ОД ГОЛЕМАТА МЕЃУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ИСКУСНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ И НИВНОТО ШИРОКО ПОЗНАВАЊЕ НА ПАЗАРОТ И КОНТАКТИТЕ КОИ ГИ ИМААТ, НИЕ ИМ ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДА ГИ ПОСТИГНАТ НИВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА СИТЕ ВИДОВИ НА ТРАНСАКЦИИ.

СОЗДАВАЊЕТО НА ВРЕДНОСТИ Е ЗНАЧАЕН АСПЕКТ ЗА УСПЕХ НА ДЕЛОВНИТЕ ОПРЕАЦИИ. ВРЕДНЕН СОВЕТ БАРА ПРАВИЛНА АНАЛИЗА, ОГРОМНО ИСКУСТВО И ПРАВИЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАСУДУВАЊЕ.

Нашите бизнис консалтинг услуги вклучуваат:

·         Проценка на компании

·         Проценка на недвижен имот

·         Проценка на подвижен имот

·         Корпоративно реструктурирање

·         Ликвидации на компании

·         Спојувања и превземања

·         Финансиски due diligence

Советодавниот тим на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО се состои од високо искусни професионалци со различни позадини од меѓународна и локална експертиза.

За повеќе информации за нашите консултански услуги, Ве молиме да нè контактирате и некој од нашите консултанти со задоволство ќе ве услужи.

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.