All for Joomla All for Webmasters


Вештачењата од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење имаат особено значење, бидејќи поголем дел од судските, трговските, граѓанските, стопанските спорови имаат потреба од ваков тип на вештачење.
Изготвувањето на стручен наод и мислење може многу да придонесе во понатамошниот спор  тужителот се подготвува со помош на научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства. Изготвувањето на стручен наод и мислење од областа на материјалното, сметководственото и финансиско работење се базира на документација приложена од страна и на тужителот и на тужениот. Основни документи за изготвување на вешт наод и мислење се:

·          Договор

·          Фактури

·          Изводи од трансакциони сметки

·          Сметководствена евиденција (аналитичка картица)

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО располага со стручни и вешти лица, кои можат да помогнат за што побрзо и ефикасно решавање на спорови поврзани со материјалното, сметководствено и финансиско работење.

Ве молиме да го контактирате нашиот пероснал и тие со задоволство ќе ви помогнат во врска во вашите потреби за вештачења.

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.