All for Joomla All for Webmasters

»» НЕЗАВИЗЕН ЧЛЕН НА GENEVA GROUP INTERNATIONAL И ЧЛЕН НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА Р. МАКЕДОНИЈА СО ГОРДА ИСТОРИЈА КОЈА ДАТИРА ОД ДАЛЕЧНАТА 1995  ««

Нашата визија

МОЖЕМЕ СО ГОРДОСТ ДА ПРИЗНАЕМЕ ДЕКА НАШАТА ВИЗИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 21 ГОДИНА ДЕНЕС Е РЕАЛНОСТ.

Ова беше постигнато преку нашата посветеност на основните вредности, нашиот интегритет, квалитетот на нашите услуги кои ги нудиме на нашите клиенти и инвестирањето во нашиот кадар.

Како што растиме и се развиваме, нашата визија е да продолжиме да бидеме најдоверливиот и префериран провајдер на услуги во полето на ревизијата, сметководството, финансиските и бизнис консалтинг услуги, како на локално така и на меѓународно ниво.

Ние се стремиме да бидеме Вашиот прв избор!

Ве молиме контактирајте не за лично да разговараат за тоа како можеме да Ви помогне да се проценат можностите и да ја трансформираме вашата визија во реалност.

Аудит Македонија

компанија која е способна од човечки, технички и организационен аспект да ги извршува навремено сите договорени работи со висок квалитет и професионалност
Кирил Андоновски, ревизор, раководител на секторот ревизија во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Дипломирал на Економскиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”– Скопје. Тој е овластен сметководител, овластен проценител во полето на недвижен имот и подвижен имот, член ...

ВРАБОТЕНИ

ПОВЕЌЕ
Димитар Андоновски, овластен ревизор, партнер и управител на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Тој дипломирал на Економскиот Факултетот при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” – Скопје во 1974 година. Тој е овластен ревизор  со лиценца број 56 издадена  од СУНР; овластен вештак ...

МЕНАЏМЕНТ

ПОВЕЌЕ

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.