All for Joomla All for Webmasters


Кирил Андоновски, ревизор, раководител на секторот ревизија во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Дипломирал на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј– Скопје. Тој е овластен сметководител, овластен проценител во полето на недвижен имот и подвижен имот, член на Комората на проценувачи на Република Македонија. Има работно искуство од 11 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг и проценки. Тој бил дел од ревозорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, Електроелемент ДОО Скопје, Евроинс Осигурување АД Скопје, ЈП Македонски Железници, Електрани на Македонија АД и други.

Елена Адамова, ревизор, раководител на секторот сметководство во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј– Скопје. Таа е овластен сметководител, овластен проценител во полето на машини и опрема, член на Комората на проценувачи на Република Македонија. Има работно искуство од 10 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг и проценки. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, Електроелемент ДОО Скопје, Евроинс Осигурување АД Скопје, ЈП Македонски Железници, Електрани на Македонија АД и други.

Маја Ивановска, ревизор

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј– Скопје. Таа е овластен сметководител. Има работно искуство од 8 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, ЈП Македонски Железници и други.

Тина Малевска, ревизор

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј– Скопје. Таа е овластен сметководител. Има работно искуство од 5 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг. Таа била дел од ревизорските тимови на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, РЖ Услуги АД Скопје, ЈП Македонски Железници и други.

Марија Ристеска, сметководител

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј– Скопје. Таа е сметководител. Има работно искуство од 2 години во полето на сметководството.

 

Билјана Каранов, сметководител

Дипломирала на Економскиот Факултет при Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"– Скопје. Таа е сметководител. Има работно искуство од 2 години во полето на сметководството.

 

Добрица Трајковиќ, сметководител и администратор

Има работно искуство од 8 години во полето на сметководството и администрација.

 

 

 

 

 

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.