All for Joomla All for Webmasters


Димитар Андоновски, овластен ревизор, партнер и управител на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО

Тој дипломирал на Економскиот Факултетот при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје во 1974 година. Тој е овластен ревизор  со лиценца број 56 издадена  од СУНР; овластен вештак во полето на материјално сметководство и финансиски операции со лиценца  број 07-2521 издадена од Министерство за Правда; овластен проценител во полето на капитал на компании и побарување и обврски, член на Институтот на Овластени ревизори на Република Македонија. Има работно искуство повеќе од 30 години, од кој 25 години во полето на ревизијата, финансиски и сметководствен консалтинг и судски вештачења. Тој исто така е член Комисијата за Етика при ИОРРМ. Тој бил лидер на ревизорскиот тим на ревизии на големи компании како: Силекс АД Кратово, Тиквеш АД Кавадарци, РЖ Услуги АД Скопје, Агенција за електронски комуникации, Електроелемент ДОО Скопје, Евроинс Осигурување АД Скопје, ЈП Македонски Железници, Електрани на Македонија АД и многу други.

 

 

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.