All for Joomla All for Webmasters


АУДИТ МАКЕДОНИЈА Е НЕЗАВИЗЕН ЧЛЕН НА GENEVA GROUP INTERNATIONAL И ЧЛЕН НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ГОРДА ИСТОРИЈА КОЈА ДАТИРА ОД ДАЛЕЧНАТА 1995 ГОДИНА.

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.Сите погоре наведени вештини, но и многу повеќе, се испорачуваат преку супериорна услуга, интегритет и посветеност.

Како што бизнис организациите растат и се менуваат, така растат и нашите деловни совети. Нашите клиенти се потпираат на нашите чесни, независни и објективни совети.Ние ова го постигнуваме со тоа што стануваме нивни блиски советници, помагајќи им да ги анализираат и решат проблемите. За секој клиент, ние назначуваме тим кој е високо стручен, искусен и посветен на квалитет.

Нашата примарна цел е извршување на квалитетни услуги кои што ќе обезбедат ефикасно работење на клиентот и зголемување на неговата профитабилност и репутација.Нашата посветеност во работата на клиентите е доследна и целосна.

Бидете во тек со сите новости:

50

Контакт информации

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Ул. Антон Попов бр.1/1-10, 1-кат
1000 Скопје, Република Македонија
 П.Фах 462
Телефон : ++ 389 2 2463 140
Факс : ++ 389 2 2462 063
E-mail:audit@auditmacedonia.com.mk
           

          

 

За нас

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.